Blu Mobile Prices in Hungary 2021

BLU C6 2020
BLU C6 2020
HUF27,115
BLU G8
BLU G8
HUF48,205
BLU G61
BLU G61
HUF81,346
BLU G71
BLU G71
HUF39,166
Blu Life 8 XL
Blu Life 8 XL
HUF39,166
Blu Studio XL
Blu Studio XL
HUF39,166
BLU Pure XL
BLU Pure XL
HUF120,512
BLU Energy x
BLU Energy x
HUF48,205
Blu Vivo 5
Blu Vivo 5
HUF63,269
Blu Vivo XL
Blu Vivo XL
HUF54,230
BLU Energy X2
BLU Energy X2
HUF39,166
BLU Life Mark
BLU Life Mark
HUF39,166
Blu Life XL
Blu Life XL
HUF69,294
BLU Dash M2
BLU Dash M2
HUF29,827
BLU Energy JR
BLU Energy JR
HUF10,545
BLU Neo XL
BLU Neo XL
HUF51,218
BLU R1 HD
BLU R1 HD
HUF42,179
BLU Neo X LTE
BLU Neo X LTE
HUF27,115
BLU Energy M
BLU Energy M
HUF36,154
BLU Pure XR
BLU Pure XR
HUF93,397
BLU Vivo 5R
BLU Vivo 5R
HUF64,775
BLU Studio G2
BLU Studio G2
HUF30,128
BLU Life Max
BLU Life Max
HUF37,660
Blu Vivo XL2
Blu Vivo XL2
HUF60,256
BLU Dash L3
BLU Dash L3
HUF27,115
BLU Grand Max
BLU Grand Max
HUF22,596
BLU Grand M
BLU Grand M
HUF18,077
BLU Grand X
BLU Grand X
HUF24,102
BLU Studio J5
BLU Studio J5
HUF24,102
Blu Vivo 6
Blu Vivo 6
HUF75,320
BLU R1 Plus
BLU R1 Plus
HUF51,218
BLU R2
BLU R2
HUF33,141
BLU R2 LTE
BLU R2 LTE
HUF30,128
Previous 1 2 3   Next

Latest Blu Mobile Price List in Hungary 2021

 • BLU C6 2020 Price in Hungary
  HUF27,115
 • BLU Studio X10 Plus Price in Hungary
  HUF28,622
 • BLU G8 Price in Hungary
  HUF48,205
 • BLU Life One (2015) Price in Hungary
  HUF42,179
 • BLU Studio X10 Price in Hungary
  HUF18,077
 • BLU G61 Price in Hungary
  HUF81,346
 • BLU G71 Price in Hungary
  HUF39,166
 • BLU Life One XL Price in Hungary
  HUF51,218
 • BLU Studio Energy Price in Hungary
  HUF54,230
 • BLu Win HD Window Phone 10 Price in Hungary
  HUF54,230
 • Share Us
  Follow Us